Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Zarasų g. 24A, Kaune Prekybos paskirties pastato - parduotuvės (unik.Nr. 1996-8032-2014) Zarasų g. 24A, Kaune, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2