Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Sandraugos g. 32, Kaunas Administracinės-buitinės paskirties pastato rekonstravimo ir gamybinės paskirties pastato, unikalus Nr. 1999-2026-3023, griovimo Sandraugos g. 32, Kaune, projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas įvyks 2022-05-09, 15:30 val., nuotoliniu būdu „Microsoft teams“ platformoje
(nuoroda). Projektinius pasiūlymus – teikti iki viešo susirinkimo. Iki 2022-05-09.
Jei video susirinkimo metu galios ekstremali padėtis (karantinas), viešas susirinkimas (svarstymas) vyks
internetinio vaizdo transliavimo (nuotoliniu) būdu.

Nuoroda į 2022-05-09., 15:30 val. viešo svarstymo vaizdo transliavimą:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join
%2F19%3Ameeting_MGUwNjkwYmUtODI5Mi00N2RiLWIwMWMtOGY2ZmE5MjZlNjYz
%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225a67889e-b1de-4ea1-a2cc-
1c401670e2b7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221c6fcdc9-3831-4a7f-af2f-
657a57b828c7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=54db3cc1-da85-4407-
9c51-90ede116ea64&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true