Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Aukštaičių g. 78, Kaune Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž griovimo, kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos, kitos paskirties inžinerinio statinio-lietaus nuotekų infiltracinės talpos statybos, susisiekimo komunikacijos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) rekonstravimo Aukštaičių g. 78, Kaune, projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1

1. Prašome pateikti suprantamą vizualizaciją, be griaunamo pastato ir aiškiai suprantamais tvoros įrengimo sprendiniais