Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
ŽEIMENOS G. 145, KAUNE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO ŽEIMENOS G. 145, KAUNE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (2 etapas) Projektinis pasiūlymas Nr. 1

Prašome pateikti vizualizacijas supančioje aplinkoje kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 8.3. punktas