Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
VAIŽGANTO G. 18, KAUNE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO UN. NR. 1995-8056-9017, VAIŽGANTO G. 18, KAUNE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

Prašome nurodyti atstumus nuo labiausiai atsikišusių statinio konstrukcijų iki sklypo ribų.

 

Jei atraminė sienutė esama, prašome pateikti atraminės sienutės teisinę registracijąir brėžiniuose nurodyti esamas ir naujai įrengiamas atraminės sienutės vietas, pagal poreikį pateikti gretimybių sutikimus.