Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Dubingių g. 35 ir 37, Kaunas Kitos paskirties, inžinerinių statinių, Dubingių g. 35 ir 37, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1

Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas įvyks: 2022 m. kovo mėn. 17 d., ketvirtadienį 19:00 val. Nuotoliniu
būdu, prisijungimo prie renginio nuoroda https://meet.google.com/rkn-kccb-qty

PASTABOS

 Sklypo plano sprendiniuose atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107' p.; 123p. ( Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32" lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus). Atkreipiame dėmesį, kad aikštelė projektuojama tinklų apsaugos zonoje (patikslinti dėl sutikimo). Dėl įvažų įrengimo ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimo prašome kreiptis į Miesto tvarkymo skyrių https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/prisijungimo-prie-susisiekimo-komunikaciju-salygu-isdavimas/