Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Baltijos g., Žaibo g., Debesų g., Sūkurių g. Kauno miestas “Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6T-9-4 - ŠK 6T-9-9 Žaibo g., Kauno mieste rekonstravimo projektas”: Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2