Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
L. ZAMENHOFO G. 5, KAUNAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, L. ZAMENHOFO G. 5, KAUNAS, KAPITALINIO REMONTO IR DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ, PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5.1. punkto reikalavimus - Gyvenamosios paskirties patalpos negyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas. Prašom pateikti informaciją, kaip išlaikomi minėti reikalavimai.