Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Neries krant. ir Sąjungos a. gatvių ribose, Kauno m. ir sklypuose kurių kad. Nr. 1901/0036:39, 1901/0044:211. Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 7K-1 iki ŠK 8K-24 Sąjungos a. Kauno m. rekonstravimo projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2