Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
JONAVOS G. 288, KAUNAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, JONAVOS G. 288, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS

Prašome pateikti sklypo užstatymo rodiklius ir patvirtinti, kad kad jie atitinka 2021-11-04 patvirtintame detaliajame plane nustatytus sklypo užstatymo reglamentus