Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
A. Rimkos g. 4 Prekybos paskirties pastato su administracinės paskirties patalpomis Kauno m. sav., A. Rimkos g. 4 statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Pagal pateiktą projektuotojo informaciją galimai pažeista viešinimo procedūra -  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 65 punkto reikalavimai.