Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
A. MACKEVIČIAUS G. 58, KAUNAS DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE, A.MACKEVIČIAUS G. 58, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas vyks nuotolinių būdu, MS TEAMS programa. 2022 Sausio 19 dieną 15:00, prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNmNThmMGYtYzQ4NS00OTlkLTliZWEtN2RlYWMzZTI0OWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae4d9b56-9f0f-4eaa-9bdb-26b65163be4a%22%2c%22Oid%22%3a%2223bb26ab-6054-4828-9b34-e794b5b414dd%22%7d