Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Danų g. 15A, Kaune Užimtumo centro (unik.nr. 1996-4003-8017) dalies patalpų, esančių Danų g. 15A, Kaune, paskirties keitimo iš kultūros į gydymo paskirties patalpas projektas, atliekant paprastąjį remontą Projektinis pasiūlymas Nr. 1

Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nurodyti atskirus kadastro objektus, bei išskirti bendrojo naudojimo patalpų plotą (dalimis); išeksplikuojant ir nurodant plotus kv.m