Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Islandijos pl. 9, Kaune Sporto paskirties pastato Islandijos pl. 9, Kaune, statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Prašome patvirtinti, kad numatant pastato statybą etapais, dalinai priduotą pastatą bus galima eksploatuoti, ir kad jo charakteristikos tenkins teisės aktų reikalavimus.