Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Jaunimo a.14, Kaune Vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimo į daugiabutį gyvenamąjį namą, Jaunimo a.14, Kaune, projektas

1. Sklypo plano brėžinyje prašome pateikti atstumus nuo rekonstruojamo pastato iki sklypo ribų

2. Fasadų brėžiniuose prašome pažymėti esamo pastato kontūrus

3. Fasade 2-4 naujai įrengiant konstrukcijas ir neišlaikant STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 193 punkto reikalavimų, pateikti kaimyninio sklypo savininkų sutikimus.

4. Privažiavimo prie pastatų plotis netenkina STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 8 lentelėje nustatyto minimalaus pločio