Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
R. Kalantos g. 54A, Kaunas Prekybos paskirties pastato R. Kalantos g. 54A, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešinimas vyks rengiant tiesioginę transliaciją, nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/8062754362

Meeting ID: 806 275 4362

Passcode: 4xpAZD

 

 

Prašome patikslinti sprendinius:

1.nurodyti kokia prekybos veikla bus vykdoma;

2. pateikti transporto judėjimo schemą susietą su Kauno miesto gatvių tinklu; pažymėti įvažiavimo valstybės žemėje plotį;vadovaujantis STR " Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" patiksinti pagal  1071.p. (naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų bei rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar remontuojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, jeigu pastate yra daugiau kaip dešimt automobilių stovėjimo vietų, turi būti įrengta bent viena elektromobilių įkrovimo prieiga ir kabelių kanalų infrastruktūra, elektros kabelių kanalai, kas penktoje automobilių stovėjimo vietoje, kad būtų galima vėliau įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas).

3. Atsižvelgti į gretimybes ir vadovaujantis STR " Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" patiksinti pagal  123 p. (atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus);

4.  išlaikyti norminius atstumus iki sklypo ribų arba pateikti gretimų žemės sklypų savininkų sutikimus dėl neišlaikomų norminių atstumų. Atkreipiame dėmesį į neišlaikomą norminį atstumą iki įvažiavimo valstybės žemėje;

5. statybos darbai numatomi tinklų apsaugos zonoje (pateikti  pritarimus);

6. sklypo plane pažymėti atstumus nuo sklypo ribų iki visų statinių : aikštelių, takų ir kt.