Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Medvėgalio g., Kaune „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 2Ž-33A ir ŠK 2Ž-34-5 ir tarp ŠK 2Ž-33A-1 ir ŠK 2Ž-33A-8 Medvėgalio g. Kauno m. rekonstravimo projektas“ Projektinis pasiūlymas Nr. 1