Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
KARALIAUČIAUS GATVĖS DALIES IR PRIVAŽIAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (C KATEGORIJOS) KARALIAUČIAUS GATVĖS DALIES IR PRIVAŽIAVIMO Į GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALĄ KAUNE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3
Projektinis pasiūlymas Nr. 4

viešas susirinkimas 2021-09-16 16.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus nuoroda : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MWQ2MDRkZGYtYWNiNC00MzE1LWE2MTctMWYyNTAxOTMwZjM4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d67cd671-1061-420a-b1fc-361bd71b69e5%22%2C%22Oid%22%3A%226820ec4f-13c4-4126-8b4e-3f17ba6b6d31%22%7D