Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
ŠLAVANTO G.1, KAUNE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO ŠLAVANTO G.1, KAUNE STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinimas įvyks 2021-09-15 16:30val. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 681 punktu ekstremalios situacijos metu esant uždraustiems renginiams uždarose patalpose viešas susirinkimas vyks tiesioginio internetinio vaizdotransliavimo būdu. Nuoroda dėl tiesioginio internetinio vaizdo ar pokalbių transliavimo: https://zoom.us/j/95079236475?pwd=R0pWVyt2Z3JwZUwrWUFvcTVLblhxdz09