Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Kruonio g. 40, Kaunas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Kruonio g. 40, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 08 d. 15:00 val.
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
68
1 punktu ekstremalios situacijos metu esant uždraustiem rengininiams
uždarose patalpose viešojo susirinkimo laiku kviečiame jungtis į tiesioginę
transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas,
užduoti klausimus ir gauti atsakymus, nuoroda į viešinimą

ZOOM: http://shorturl.at/cptCT (meeting ID 853 5455 7156, slaptažodis:
c07NHD)