Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Jonavos g. 176, Kaune Daugiabučio gyvenamojo namo, Jonavos g. 176, Kaune, statybos projektas

1. Teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, prašome pateikti kaimyninių sklypų savininkų sutikimus dėl neišlaikomo STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 193 punkto reikalavimų

2. Pateikti informaciją apie sprendinių atitiktį Bendrojo plano aiškinamojo rašto 177 punkto reikalavimams.