Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Jonavos g. 176, Kaune Daugiabučio gyvenamojo namo, Jonavos g. 176, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1

1. Teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, prašome pateikti kaimyninių sklypų savininkų sutikimus dėl neišlaikomo STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 193 punkto reikalavimų

2. Pateikti informaciją apie sprendinių atitiktį Bendrojo plano aiškinamojo rašto 177 punkto reikalavimams.