Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
MUITINĖS G.1 KAUNE PATALPOS (U.K. 1993-3015-6017:0014), ESANČIOS MUITINĖS G.1 KAUNE, PASKIRTIES KEITIMAS IŠ PREKYBOS Į MAITINIMO ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Pateikite Automobilių parkavimo sprendimą, atitinkantį 2019 m. vasario 5 d. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMU Nr. T-20 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, LĖŠŲ UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS SUMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ nustatytą tvarką (žr. toliau) . Pateikite su tuo susijusius dokumentus