Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Parodos 11-5, Kaunas Negyvenamosios patalpos, gyvenamajame (trijų ir daugiau butų) pastate, kapitalinio remonto techninis darbo projektas, keičiant negyvenamosios patalpos paskirtį į gyvenamąją, bei patalpą padalinant į du turtinius vienetus, adresu Kaunas, Parodos g. 11-5 Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

Prašome pateikti sklypo planą.    Pateikite Automobilių parkavimo sprendimą, atitinkantį 2019 m. vasario 5 d. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMU Nr. T-20 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, LĖŠŲ UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS SUMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ nustatytą bei STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai." nuostatas