Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
LAISVĖS AL. 76 -11, KAUNAS PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ - PARDUOTUVĖS LAISVĖS AL. 76 -11, KAUNE PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į MAITINIMO PASKIRTIES PATALPAS – KAVINĘ PROJEKTAS

Prašome pateikti atnaujintą patalpų savininkų sąrašą ir užtikrinti, kad  projekto sprendiniams pritarė daugiau nei 50 proc. patalpų  savininkų, (pateiktas 10 buto savininko sutikimas, neatitinka patalpų savininkų sąraše pateikiamos info)

Prašome pateikti automobilių parkavimo sprendimą atitinkantį teisės aktų reikalavimus. Pateikite  dokumentus pagrindžiančius  Jūsų veiksmus dėl  apmokėjimo už neįrengtas park. vietas pagal 2019 m. vasario 5 d. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMAS Nr. T-20 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, LĖŠŲ UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS SUMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMĄ“

Patikslinkite projektinius pasiūlymus  atsižvelgiant į kadastrinių matavimų duomenis, nurodykite ir pagrįskite durų vietos perkėlimą patalpoje 21-6, esant reikalui tikslinkite statinio statybos rūšį. Teikite informaciją/dokumentus apie kitas patalpas (jų priklausomybę ir pan.  i kurias  naikinami praėjimai t. y. patalpoje 28-1, 21-1 ir pan. (esant reikalui pateikite šių patalpų savininkų sutikimus)