Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Pabiržės g. 11, Kaune Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų Pabiržės g. 11, Kaune , statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

1.PP sklypo planą papildyti, nurodant visus aktualius matmenis, t. tarpe nuo planuojamo pastato langų iki automob. parkavimo aikštelės/-ių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ;
2.Papildyti, patikslinti sprendinius, nurodytus servitute S1 (dėl D kategorijos Pabiržės gatvės įrengimo). PP sprendiniai turėtų būti teikiami peržiūrai Miesto tvarkymo skyriui.