Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
ELEKTRĖNŲ G. 8E, KAUNAS NEUTRALIZATORIAUS PASTATO 2P1B REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTIES PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS STATYBOS PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-27 15.00 val. Elektrėnų g. 8E, Kaunas. 15:00 val. Petrašiūnų
seniūnijos patalpose T. Masiulio g. 10, Kaunas.
Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 681 punktu ekstremalios
situacijos metu esant uždraustiem rengininiams uždarose patalpose viešojo susirinkimo laiku kviečiame
jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir motyvuotas
pastabas, užduoti klausimus ir gauti atsakymus: nuotoliniu būdu, prisijungus per
nuorodą:
meet.google.com/tmj-zjmz-iui