Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Prancūzų g. 116, Kaune Penkių sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų, Prancūzų g. 116, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

1. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (galiojanti redakcija nuo 2021-07-01) 20 str. 8 d.- 8. Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklype (jo dalyje, kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose), skirtame vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, gali būti statomas tik vienas gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, jeigu teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyta kitaip;
2. Projektinių pasiūlymų sudėtyje vizualizacija turi būti su gretima urbanistine aplinka (kontekste; t. y. fotomontažas ar pan.) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 pr. 8.3.;
3. Rekomenduojama sklypo planą papildyti nurodant gretimybes (teritorijos išplanavimą), nurodyti gatvės užstatymo liniją, t. p. pagrįsti pasirinktą išplanavimo idėją. Sklypo planą reikalinga papildyti nurodant aktualius atstumus.