Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Maironio g. 10-21, Kaunas NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS KAUNO MIESTO ISTORINĖS DALIES VAD. NAUJAMIESČIU (U.K. 22149) TERITORIJOJE ESANČIO PASTATO PASTOGĖS PATALPŲ MAIRONIO G. 10-21 KAUNE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Prašome patikslinti ar turiniai stoglkangiai projektuojami naujai ar esami?

Prašome užtikrinti, kapitalinio remonto statybos darbų apimtis.