Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Akacijų g.15, Kaunas Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatų Akacijų g.15, Kaunas, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

1.Projektinių pasiūlymų sudėtyje vizualizacija turi būti su gretima urbanistine aplinka (kontekste,; t. y. fotomontažas ar pan) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 pr. 8.3.;
2. Rekomenduojame papildyti situacijos planą, kuriame pažymėtos gretimybės, gatvės esamo užstatymo liniją. PP sudėtyje pagrįsti pasirinktą urbanistinį išplanavimą.
3.Sklypo planą reikalinga papildyti nurodant reikalingą infrastruktūrą bei priklausinius (vaikų ž. a; sporto a., ramaus poilsio vietą vyresnio amžiaus žmonėms). Priklausiniai- aikštelės (automobilių saugyklos) turi būti suplanuoti išlaikant norminius atstumus vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ .
4.Projektiniuose pasiūlymuose pateikti sprendiniai neturi prieštarauti Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams.