Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
KUMELIŲ g. 11-4, KAUNAS BUTO Nr.4, KUMELIŲ g. 11, KAUNE, PADALIJIMO IR NAUJAI SUFORMUOTOS PATALPOS PASKIRTIES KEITIMO IŠ GYVENAMOSIOS (BUTŲ) Į PASLAUGŲ (KIRPYKLA), PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Nepateiktas  automobilių parkavimo sprendimas atitinkantis  STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo ( KMST  2019 02 05 sprendimo Nr. T-20) nuostatas; Prašome  išspręsti parkavimo klausimą.