Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Palemono g. 78, Kaunas Terminalų valdymo centro Kauno intermodalinio terminalo puspriekabių stovėjimo/skirstymo aikštelės Palemono g. 78, Kaune, statybos projektas. Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

(Pakeičiamos žemės sklypo Palemono g. 78 (kadastro Nr. 1901/8001:16) ribos ir plotas ir suformuojamas apie 754167 kv. m žemės sklypas Nr. 3 (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (apie 89,5 proc.) ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (apie 10,5 proc.).

Pateikti sklypo ribų planą, inventorinę medžiagą. Sklypo plano sprendinius patikslinti (nurodyti įvažų, aikštelės matmenis, vilkikų vietų matmenis matmenis; atstumus nuo sklypo ribų; atsižvelgti į detaliojo plano sprendinius (servitutai, apsaugos zonos ir kt.); pažymėti įvažiavimus ir išvažiavimus iš sklypo.