Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Kaišiadorių g. 35, Kaune Negyvenamosios paskirties II grupės nesudėtingo statinio 2I1m (kad. nr. 1992- 1001-6023) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties vienbutį namą, Kaišiadorių g. 35, Kaune, rekonstravimo projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2