Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
K. PETRAUSKO G. 26, KAUNAs ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO 1B3P(U.K. 1997-9028-7019) K. PETRAUSKO G. 26, KAUNE DALIES PALĖPĖS VENTKAMEROS PATALPŲ (3-41; 3-43) PASKIRTIES KEITIMAS Į ADMINISTRACINĖS IR PAGALBINĖS PASKIRTIES PATALPAS ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ PROJEKTAS