Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
J. Tonkūno g. 7, Kaunas Dviejų daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Prašome atsižvelgti į Žemės sklypų J. Tonkūno g. 7,7A,7B, 7C, 7D, 7E, 7F, Kaune, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto 2021-01-15 įsakymu Nr. A- 127, sprendinius ir patikslinti projektinius pasiūlymus (statybos ribą, skirtingų rėžimų ribas, statinių statybos zoną, įvažų vietas, automobilių stovėjimo vietas, saugomus medžius).

Patikslinti sprendinius, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ VIII skyrius 1071.; 113 p.; 123 p/, 126 p. Pažymėti matmenis įvažiavimų, atstumus nuo sklypo ribų iki visų projektuojamų statinių.

Vadovaujantis   STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“  VII sk. 10. p.; 187 p.; 191 p.

Patikslinti pastato aukštį , vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu 2 str. 11 p. (įvertinti projektuojamus balkonus).