Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
PERKŪNO AL. 3- 2, KAUNE GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PATALPŲ (UNIKALUS NR. 4400-5405-2187:1493) DALIES, PAŽYMĖTŲ NR. 2-14; 2-15; 2-16; 2-17; 2- 18; 2-26; 2-27; 2-28; 2-29, PERKŪNO AL. 3- 2, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ GYVENAMOSIOS Į MOKSLO, PROJEKTAS

1. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ punktas 6.4 nustato - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas. Prašom pateikti informaciją, kaip išlaikomi minėti reikalavimai?

2. Prašom pateikti automobilių parkavimo sprendinius