Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
V. Krėvės pr. 80F, Kaunas Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

Atkreipiame dėmesį, kad yra įregistruota elektros tinklų apsaugos zona. Pateikti transporto judėjimo schemą (pažymėti įvažos matmenis, automobilių stovėjimo vietų matmenis), patikslinti sprendinius įvažiavimo iš V. Krėvės pr. atsižvelgiant į įrengtą automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų eismą. Papildyti sprendinius vadov. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 1071.p.; 113 p.; 123 p.; 126 p. 

Patikslinti sprendinius vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ :III sk. 4.25 p. pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo arba pastato ar jo dalies konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibolaidžių) aukščiausio taško; VII sk. 10. Pastato sklypas ir jame esantys priklausiniai. Pastato sklypas yra skiriamas pastatui statyti, jo gyventojų rekreacijai, namų ūkio reikmėms bei priėjimams ir privažiavimams. Minimalią sklypo struktūrą sudaro tokios jo dalys (plotai):10.1. pastato užimamas plotas;10.2. priėjimai ir privažiavimai prie pastato; 10.3. automobilių saugykla*; 10.4. želdynai su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms; 10.5. dviračių saugykla*; 10.6. vieta buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti*; 10.7. inžinerinių sistemų statiniai (transformatorinės ir kita). VII skirsnio 179.1. įėjimų į gyvenamuosius pastatus lauko durų laiptinių neturi slėpti želdiniai ir priestatai; neturi būti nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; 179.2. visa erdvė už įėjimo durų turi būti matoma iš lauko per įstiklintas duris, langus sienoje iki pat lifto arba matomas visas vestibiulis; 185. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. IX  skirsnis 187. Sklypuose priėjimų ir privažiavimų prie pastatų ribiniai dydžiai pateikiami 8 lentelėje. 191. Visi privažiavimai prie daugiaaukščių daugiabučių pastatų laiptinių, sklypo statinių turi turėti apsisukimo aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams.