Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Vytauto pr. 43, Kaune Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į daugiabutį gyvenama namą, Vytauto pr. 43, Kaune rekonstravimo projektas projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Sklypo detaliojo plano  (aiškinamajame rašte sprendinių aprašyme yra įtvirtinta nuostata "statinio Vytauto pr. 43, Kaunas, tūrio, aukščio, stogo  formos,fasadų autentiškos išvaizdos, langų, bei durų angų išdėstymo bei dydžio keitimai yra negalimi." Prašome atsižvelgti, koreguoti sprendinius.

Prašome užtikrinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" VII skyriaus  1 skirsnio 14  ir 18 punktų  ir pan. reikalavimų vykdymą; 

Suprojektuokite privalomąsias zonas pagal  STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" XIII skirsnio   241-243 punktų reikalavimus

Pateikite  pastatų bendraturčių sutimus/įgaliojimus pastato rekonstravimui, pateikite įkaito gavėjo sutikimus , gretimų valdų/teritorijų savininkų sutikimus dėl pastato rekonstravimo neišlaikant norminių atstumų sklypo ribų atžvilgiu.

Pateikite patalpų pastate sąrašą.

Pateikite atskirų kadastro objektų Kadastrinių matavimų bylas.