Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
A. ir J. Vokietaičių g.3., Kaune Daugiabučio gyvenamo pastato A. ir J. Vokietaičių g.3., Kaune, statybos projektas

1. Prašome pateikti projektinius pasiūlymus su nuasmeninta informacija (21 lapo kampiniame štampe)

2. Prašome pateikti informaciją apie projektuojamų želdynų dydžio atitiktį teisės aktų reikalavimams

3. Prašome pateikti informaciją apie atstumų nuo automobilių parkavimo vietų iki gyvenamų patalpų langų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

4. Prašome pateikti informaciją apie atstumo nuo automobilių parkavimo vietų iki vaikų žaidimo aikštelės atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5. Prašome taisyti informaciją 6 lapo kampiniame štampe

6. Atsižvelgiant į klaidinančią informaciją, pateiktą skelbime, apie pastabų dėl projektinių pasiūlymų teikimo datą, prašome kartoti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą.