Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Ašigalio g.11-4, Kaune Patalpų paskirties keitimo iš administracinių į gyvenamąsias Ašigalio g.11-4, Kaune, paprastojo remonto projektas

1. Neišlaikomas STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 14.1 punkto reikalavimas

2. Prašome pateikti informaciją kaip išpildomas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5.1.2. punkto reikalavimas, kad
gyvenamosios paskirties patalpos negyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.