Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
J.Tonkūno g. 6, Kaunas Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektas

Patikslinti sklypo plano sprendinius - pažymėti detaliajame plane nustatytą užstatymo zoną ir statybos liniją, įvertinant projektuojamus balkonus;