Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
J.Tonkūno g. 6, Kaunas Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Patikslinti sklypo plano sprendinius - pažymėti detaliajame plane nustatytą užstatymo zoną ir statybos liniją, įvertinant projektuojamus balkonus;