Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Laisvės al. 60, Kaune Prekybos paskirties pastato 4E7p statybos projekto koregavimas apjungiant su prekybos paskirties pastato 1E5g statybos projektu ir keičiant pastato paskirtį į administracinę su viešbučių, gyvenamosiomis, prekybos, kultūros ir maitinimo paskirties patalpomis Laisvės al. 60, Kaune, laida A. Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

SUSIRINKIMO DATA 2021-02-01

1. Prašome pateikti informaciją apie sklypų S. Daukanto g. 26 ir Laisvės al. 58 savininkų sutikimus dėl numatomų statybos darbų mažesniu negu norminis atstumu iki sklypų ribų.

2. Prašome pateikti informaciją apie projektuojamų pastatų įtaką gyvenamų ar visuomeninių patalpų, galimai esančių kaimyninių sklypų pastatuose, insoliacijai.