Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
M. Gimbutienės g. 10A, Kaunas Daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3
Projektinis pasiūlymas Nr. 4
Projektinis pasiūlymas Nr. 5

Sklypo plane pažymėti visus atstumus nuo sklypo ribų iki projektuojamų statinių . Prašome išlaikyti norminius (įvertinti projektuojamus balkonus) . Neišlaikant norminių atstumų  - pateikti gretimų sklypų savininkų sutikimus.

Pateikti informaciją vadovaujantis str "Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai 107' p.; 123 p.32' lentel.