Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
LAISVĖS AL. 51A, KAUNAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO 3B4p (UNIK. Nr. 1995-3009-4030) LAISVĖS AL. 51A, KAUNE, PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTĮ, KADASTRINIŲ VIENETŲ FORMAVIMO, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Visuomenės informavimo apie rengiamą projektą (Projektinių pasiūlymų viešinimo)  procedūra nutraukiama ir informacija pašalinta  statytojo įgalioto asmens prašymu

2021 01 14