Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Laisvės al. 40, Kaunas Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Prašome ptikslinti kokias paslaugas numatoma teikti patalpose. Prašome atskiru žymėjimu išskirti paslaugų paskirties patalpas bei pateikti šių patalpų eksplikaciją, atitinkančią paslaugų pskiries patalpų paskirtį.  Pateikite situacijos planą su esamų dangų nužymėjimu, pateikite automobilių parkavimo sprendimą užtikrinantį teisės aktų reikavimų vykdymą.