Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Elektrėnų g. "Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 2T-9-3, tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 1Ž-22-4 bei tarp ŠK 1Ž-22 ir ŠK 1Ž-28A Elektrėnų g., Kauno m. rekonstravimo projektas" Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2