Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Intako g. 11, Kaunas Pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo, unikalus Nr. 1999-1006-8047) rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų projektas

VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU
2020 m. LAPKRIČIO 4 dieną, 15:00 val
Nuoroda prisijungimui(nukopijuoti adresą)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzQ3MWIyZjAtM2VlYi00OWFjLTkwZTYtMTBmYWRiOTE5M2Ix%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b8957a9-aff8-4063-9aeaab53a04f5ea6%22%2c%22Oid%22%3a%22171b1706-af9a-4bf5-af78-
ba44c152bf98%22%7d