Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Lakūnų pl., Svirbygalos, Antanavos g. ribose ir sklypuose kad. Nr. 1901/0214:127, 1901/0214:99, 1901/0214:89 Šilumos tiekimo tinklų nuo katilinės Lakūnų pl. 64 iki katilinės Antanavos g. 18A, Kaune statyba