Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Palangos g. 8, ir Palangos g. 8-2, Kaunas Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai) pastato Palangos g. 8, Kaunas kapitalinio remonto, sujungiant patalpas Palangos g. 8 (unikalus Nr. 1990-5005-2014:0002) ir Palangos g. 8-2 (unikalus Nr. 1990-5005-2014: 0008) į vieną turtinį vienetą ir pakeičiant naujai suformuoto turtinio vieneto paskirtį iš gyvenamosios į maitinimo paskirties patalpas, techninis darbo projektas (toliau- TDP) Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2