Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
TOLMINKIEMIO G. 13A, KAUNAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBOS PROJEKTAS

Viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. gegužės 19 d. 17:00 - 18:00 val., Laisvės al. 96, Kaune (Kauno m.
savivaldybės 108 kab.)
*PASTABA: Lietuvos Respublikos teritorijoje esant galiojančioms karantino sąlygoms, interesantų
supažindinimas su parengtais projektiniais pasiūlymais vykdomas tik nuotoliniu būdu. Karantino atveju viešojo
susirinkimo procedūra vyks nuotoliniu-elektroniniu būdu (užtikrinant tiesioginę vaizdo ir garso transliaciją bei jos
įrašą).
Viešojo susirinkimo metu prisijungti galima per šią nuorodą:
https://us02web.zoom.us/j/2600949945
Susirinkimo ID: 260 094 9945

Prašome patikslinti ar išlaikomi norminiai atstumai nuo sklypo ribų iki projektuojamo pastato, įvertinus projektuojamus  balkonus. Atkreipiame dėmesį, kad buvo parengtas žemės sklypo Tolminkiemio g. 13, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas 2019-07-22 įsakymu Nr. 2462, pagal kurį sklypas padalintas į 4 sklypus.  Padalintiems sklypams buvo keičiamas naudojimo būdas. Taip pat nepadalintame sklype buvo išduoti statybą leidžiantys dokumentai. Prašome susieti rengiamus projektinius pasiūlymus su šioje teritorijoje  galiojančiais statybą leidžiančiais dokumentais, atsižvelgti į parengtus sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus.