Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
Lazdijų g. 20, Kaune Paslaugų paskirties pastatų, adresu Lazdijų g. 20, Kaune, statybos projektas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE DĖL PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATŲ, ADRESU LAZDIJŲ G. 20, KAUNE, ORGANIZUOJAMAS INTERNETINĖS TIESIOGINĖS VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU.
VAIZDO TRANSLIAVIMO NUORODA, KURI BUS AKTYVUOTA 2020-04-07 D. 18.00 VAL.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3c0fd3363964591beea69aaef6e773c%40thread.tacv2/1585563043226?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3f969f2-317b-473c-ac4f-ef9fc797ef5e%22%2c%22Oid%22%3a%228fb90a0d-ec37-4678-b06b-e6c9af351c02%22%7d